O nás

ARTCZECH.COM je občanské sdružení zabývající se podporou uměleckých aktivit. Vzniklo v roce 2006 a jeho hlavní aktivitou je výstavní činnost, popularizace umění, webová prezentace umění a v posledních letech i intervencí umění do veřejného prostoru.

Kdo jsme

Dmitrij Pljonkin – kurátor výstav, předseda sdružení

Jan Hlilica

Irina Mazánková

č.u: 2713534001/5500

Naše aktivity

Umělecká činnost: Na těchto stránkách najdete obrazy Dmitrije Pljonkina k prohlédnutí i k zakoupení a také výrobky z masivu

Artmaterial.cz: Kamenný obchod a eshop s výtvarnými a hobby potřebami, galerie, výtvarné kurzy pro dospěpé. Více informací na stránkách Artmaterial.cz

Klub v lese: Příměstské tábory s výtvarným zaměřením v lese u Děčína. Více informací a přihlášky pro děti na stránkách Klubu v lese

Czechoff: Děčínská hudební formace. Zpíváme rusky, svoje a lidovky. Aktuální informace na našem Facebooku

Sochaři Děčínu: Tradiční akce v Děčíně pod Zámkem. Fotky z minulých ročníků najdete zde

 

 

Cíl činnosti sdružení

1. Iniciování setkávání regionálních umělců a podpora vystavování jejich děl.

2. Pořádání výstav, výtvarných salónů, uměleckých a zážitkových dílen pro široké věkové spektrum obyvatel Děčína a regionu.

3. Vytváření sbírky děl regionálních umělců.

4. Podpora umění v ulicích, iniciování dočasných i stálých expozic umění ve veřejném prostoru,   zapojování „kolemjdoucích“ do uměleckého dění ve městě a okolí.

5. Vydávání katalogů prezentujících nejen regionální tvorbu.

6. Provozování výtvarného ateliéru zaměřeného na hlavní výtvarné směry.

7. Zřízení arteterapeutického centra při výtvarném ateliéru.

8. Navázání úzké spolupráce se školami a jejich žáky a studenty, příprava odborných výtvarných výukových bloků zaměřených na významné české (i moderní autory). Spolupráce se školami má za cíl inspirovat a napomáhat mladým lidem sebevyjadřovat se i uměleckými formami. Umělecké působení bude pojímáno v širokém slova smyslu, tedy včetně tance, dramatu, pantomimy, hudby a samozřejmě výtvarna. Pro tyto potřeby bude vybudován neutrální, pro různá umělecká odvětví vhodný, multifunkční prostor plnící funkci uměleckého klubu.

9. Prezentace filmové a dokumentární tvorby s aspekty výtvarného umění (animovaná tvorba, výrazné umělecké filmy, besedy s tvůrci).

10.Práce s mladými lidmi v rámci večerních klubových setkávání zaměřených na různé druhy umění.

11. Podpora sociálně slabých a vyčleněných dětí a mladých lidí a jejich zapojování do uměleckých aktivit. Vyhledávání talentů a jejich následná práce s nimi ve spolupráci se školou, rodinou, případně dalšími institucemi.